Hotărâri ale Consiliului Local

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

Hotarari in noul mandat.

 

2015

 

2014

 

2013

 • Hot. nr. 02/29.01.2013 privind stabilirea niv. imp. si taxelor locale aplicabile in comuna Boranesti pentru anul 2013 ANEXA
 • Hot. nr. 03/29.01.2013 privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru anul 2013 in vederea efectuarii orelor de munca de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. ANEXA
 • Hot. nr. 06/29.01.2013 privind aprob. organizarii reţelei şcolare de pe raza comunei Boranesti, pentru anul şcolar 2013/2014
 • Hot. nr. 09/28.03.2013 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
 • Hot. nr. 10/28.03.2013 privind retragerea comunei Boranesti din Asociatia jud. a crescatorilor de ovine, caprine, taurine si cabaline ''Baraganul'' Ialomita.
 • Hot. nr. 11/28.03.2013 privind aprob. depunerii cererii de plata in 2013 la A.P.I.A. pt. supr. de 67 ha pajiste permanenta apartinand com. Boranesti.
 • Hot. nr. 12/28.03.2013 privind aprob. Planului tehnic de intretinere si imbunatatire a pajistilor apartinand com. Boranesti
 • Hot. nr. 13/28.03.2013 privind aprob. Planului de ocup. a funct. publice din cadrul aparatului de specialit. al primarului com. Boranesti pe anul 2013.
 • Hot. nr. 14/28.03.2013 privind aprob. Planului de analiza si acoperire a riscurilor la niv. com. Boranesti.
 • Hot. nr. 15/28.03.2013 privind aprob. decontarii chelt. de deplasare a cadrelor didactice pe luna feb. 2013.
 • Hot. nr. 16/28.03.2013 privind aprob. decontarii chelt. de deplasare a cadrelor didactice pe luna mar. 2013.
 • Hot. nr. 17/28.03.2013 privind aprob. sprijinului financiar pt. participarea laOlimpiada Nationala de istoria si traditiile romilor, a elevei Scolii Gimnaziale Boranesti.
 • Hot. nr. 18/30.04.2013 privind aprobarea contului de executie pe trim I 2013.
 • Hot. nr. 19/30.04.2013 privind stabilirea sanctiunilor la incalcarea normelor privind gospodarirea si intretinerea domeniului public si privat al com. Boranesti
 • Hot. nr. 20/30.04.2013 privind aprob. aderării com. Boranesti la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „BARBU CATARGIU”
 • Hot. nr. 21/30.04.2013 privind aprobarea Programului achizitiilor publice pe anul 2013.
 • Hot. nr. 22/30.04.2013 privind actualizarea inv. cu terenurile disponibile, in vederea aplicarii dispozitiilor Legii nr.15/2003
 • Hot. nr. 23/30.04.2013 privind aprob. relaţiilor de colab. cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al loc. Barcanesti
 • Hot. nr. 27/20.06.2013 privind aprobarea inventarului domeniul privat al comunei Boraneşti.
 • Hot. nr. 28/20.06.2013 privind participarea Comunei Boranesti la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,
  in vederea achizitionarii unui autoturism nou in anul 2013.
 • Hot. nr. 29/20.06.2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
 • Hot. nr. 30/20.06.2013 privind completarea Programului achizitiilor publice pe anul 2013.
 • Hot. nr. 33/18.07.2013 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului com. Boranesti cu Politia Locala.
 • Hot. nr. 34/18.07.2013 privind aprobarea contului de executie pe trim II 2013.
 • Hot. nr. 35/18.07.2013 privind revocarea HCL nr.20/30.04.2013 pentru aprobarea aderării comunei Boranesti la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „BARBU CATARGIU”.
 • Hot. nr. 36/18.07.2013 privind revocarea HCL nr.11/28.03.2013 pentru aprobarea depunerii cererii de plata în anul 2013 la A.P.I.A,pentru suprafaţa de 67 ha pajiste permanenta, apartinand comunei Boranesti.
 • Hotararile de la nr. 38 la 45, ale C.L. Boranesti, din data de 12.09.2013.
 • Hot. nr. 39/12.09.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 46/22.10.2013 privind aprobarea contului de executie pe trim. III 2013.
 • Hot. nr. 47/22.10.2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
 • Hot. nr. 48/22.10.2013 privind trecerea din dom. privat in dom. pub. al com. Boranesti a ter. extravil. in supr. de 79125 mp.
 • Hot. nr. 49/22.10.2013 privind concesionarea prin licitatie publica a imobilelor in supr. totala de 355821 mp.
 • Hot. nr. 50/22.10.2013 privind aprob. decont. chelt. deplasare pt. cadrele didactice pe luna sep. 2013.
 • Hot. nr. 51/22.10.2013 privind aprob. Planului de ocupare a fct. publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Boranesti pe anul 2014.
 • Hot. nr. 52/28.11.2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
 • Hot. nr. 53/28.11.2013 privind vanz. ter. in supr. de 673 mp catre dl. Visan Nicolae care il detine in prezent in concesiune.
 • Hot. nr. 54/28.11.2013 privind aprobarea devizului general cu indicatorii tehnico-economici pt. obiectivul de investitii ''Sistem monitorizare cu camere video''
 • Hot. nr. 55/28.11.2013 privind aprobarea devizului general cu indicatorii tehnico-economici pt. obiectivul de investitii ''Sistem incalzire cu centrala electrica la Caminul Cultural''
 • Hot. nr. 56/28.11.2013 privind modificarea si completarea prog. achizitiilor publice pe anul 2013.
 • Hot. nr. 57/28.11.2013 privind aprob. decont. chelt. deplasare pt. cadrele didactice pe luna oct. 2013.
 • Hot. nr. 58/28.11.2013 privind aprob. decont. chelt. deplasare pt. cadrele didactice pe luna nov. 2013.
 • Hot. nr. 59/28.11.2013 privind aprob. alocarii sumei de 7000 lei neces. org. sarbatorii ''Pomului de iarna''.
 • Hot. nr. 61/19.12.2013 privind rectificarea bug. de venituri si chelt. pe anul 2013.
 • Hot. nr. 62/19.12.2013 privind aprobarea contului de executie pe trim. IV 2013.
 • Hot. nr. 63/19.12.2013 privind aprob. Planului local de actiune pt. prot.a apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole.
 • Hot. nr. 64/19.12.2013 privind modificarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului com. Boranesti, cu Politia locala.
 • Hot. nr. 65/19.12.2013 privind aprob. decont. chelt. deplasare pt. cadrele didactice pe luna dec. 2013.

 

2012

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.