Sume incasate pt. bug. local in contul unic in curs de distribuire - pers. fizice si juridice

Compartimentul Impozite şi Taxe

 • Direcţia taxe şi impozite invită contribuabilii să achite obligaţiile fiscale datorate bugetului local.
 • Prin lege, Guvernul actualizează taxele şi impozitele locale o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.
 • întrucât au trecut 3 ani de la ultima actualizare, prin HG 956 din august 2009, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile, care sunt stabilite unitar pentru intreaga ţară, au fost majorate, de către Guvern, cu 20%, începând cu anul fiscal 2010 şi sunt detaliate în anexele la hotărârea de guvern amintită, informaţii publicate atât în presa centrală cât şi în cea locală.
 • In afara taxelor şi impozitelor locale stabilite de Guvern, celelalte taxe şi impozite cât şi alte obligaţii, nefiscale (chirii, redevenţe, etc), se stabilesc descentralizat, de către fiecare dintre autoritate locală în parte.

Conditiile cumulative pentru impozitul pe cladiri.

 • Cladirea se considera dotata cu instalatie de apa daca alimentarea cu apa se face prin conducte, dintr-un sistem de aductiune din retele publice sau direct dintr-o sursa naturala - put, fântâna sau izvor - în sistem propriu;
 • Cladirea se considera ca are instalatie de canalizare daca este dotata cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate în reteaua publica;
 • Cladirea se considera ca are instalatie electrica daca este dotata cu cablaje interioare racordate la reteaua publica sau la o sursa de energie electrica - grup electrogen, microcentrala, instalatii eoliene sau microhidrocentrala;
 • Cladirea se considera ca are instalatie de încalzire daca aceasta se face prin intermediul agentului termic - abur sau apa calda de la centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare locala sau centrale termice proprii - si îl transmit în sistemul de distributie în interiorul cladirii, constituit din conducte si radiatoare - calorifere, indiferent de combustibilul folosit - gaze, combustibil lichid, combustibil solid, precum si prin intermediul sobelor încalzite cu gaze/convectoarelor;

Formulare tipizate

 • ANEXA 01 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice.
 • ANEXA 02 Decizie de impunere privind impozitul pe cladiri persoane fizice.
 • ANEXA 03 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice.
 • ANEXA 04 Decizie de impunere privind impozitul pe teren persoane fizice.
 • ANEXA 05 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 06 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 07 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 08 Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane fizice.
 • ANEXA 09 Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice.
 • ANEXA 10 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice.
 • ANEXA 11 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice.
 • ANEXA 12 Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, in cazul persoanelor juridice, datorat in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • ANEXA 13 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.
 • ANEXA 14 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.
 • ANEXA 15 Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozitele, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane juridice.
 • ANEXA 16 Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice.
 • ANEXA 17 Decizie de impunere privind creantele datorate bugetului local, in urma inspectiei fiscale.
 • ANEXA 18 Decizie privind nemodificarea bazei de impunere.
 • ANEXA 20 Anunt Individual pentru comunicarea prin publicitate.
 • ANEXA 21 Anunt Colectiv pentru comunicarea prin publicitate.
 • ANEXA 22 Proces Verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate.
 • ANEXA 23 Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale.
 • Cerere pentru inregistrarea vehiuculelor.
 • Certificat de radiere a vehiculelor.
© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.